STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 PGS.TS Nguyễn Văn Thư Hiệu trưởng Trưởng ban
2 PGS.TS Đồng Văn Hướng Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3 PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng Phó Hiệu trưởng Ủy viên
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
        1. PGS.TS Đồng Văn Hướng Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
        2. PGS.TS Vũ Ngọc Bích Trưởng phòng KHCN, NC&PT Phó Trưởng ban
        3. PGS.TS Đặng Xuân Kiên Viện Trưởng viện Đào tạo sau đại học Ủy viên
        4. TS Nguyễn Thúy Hồng Vân Trưởng phòng Đối ngoại Ủy viên
        5. ThS. Nguyễn Hải Dương Bí thư Đoàn TNCS HCM Ủy viên
Khoa học hàng hải - Môi trường và bảo vệ môi trường
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
1 PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
2 TS. Phạm Thi Anh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phó trưởng tiểu ban
3 TS. Nguyễn Phước Quý Phong Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
4 TS. Nguyễn Xuân Thành Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
5 TS. Mai Thị Hải Hà Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
Tổ chức và quản lý vận tải
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
6 PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
7 TS. Nguyễn Văn Khỏang Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phó trưởng tiểu ban
8 TS. Phạm Thi Nga Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
9 TS. Trần Quang Phú Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
10 TS. Trần Thị Anh Tâm Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
Điện - Điện - Điện tử - Viễn thông - Công nghệ thông tin - Tự động hóa
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
11 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
12 TS. Lê Văn Quốc Anh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phó trưởng tiểu ban
13 TS. Võ Công Phuong Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
14 TS. Nguyễn Hữu Chân Thành Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
15 TS. Lê Quang Đức Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
16 TS. Trần Thiên Thanh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
Kỹ thuật cơ khí động lực
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
17 PGS.TS. Phan Văn Quân Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
18 TS. Lê Văn Vang Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phó trưởng tiểu ban
19 TS. Trần Văn Trung Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
20 TS. Hoàng Anh Tuấn Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
21 TS. Đỗ Hùng Chiến Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
Kỹ thuật xây dựng
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
22 PGS.TS. Vũ Trường Vũ Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
23 TS. Nguyễn Quốc Hiển Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phó trưởng tiểu ban
24 TS. Phạm Tiến Cường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
25 TS. Mai Lựu Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
26 TS. Vũ Hồng Nghiệp Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
Khoa học Tự nhiên và Xã hội - Khoa học Giáo dục
STTr Thành viên Đơn vị Chức danh
27 TS. Vũ Ngọc Lanh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
28 TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phó trưởng tiểu ban
29 TS. Vũ Thị Lan Anh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
30 ThS. Nguyễn Minh Tuấn Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
31 ThS. Hùynh Văn Tùng Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
  • ThS Hoàng Thị Xuân
  • CN Nguyễn Thị Ngọc Mai
  • KS Đào Thế Anh
Địa chỉ: Phòng Khoa học công nghệ - Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A215, số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38 035 341

Email: hnkhcn2018@ut.edu.vn

Website: www.ut.edu.vn/home/hnkhcn2018

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 PGS.TS Đồng Văn Hướng Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Trưởng ban
2 PGS.TS Vũ Ngọc Bích Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Phó Trưởng ban
   4 CN. Nguyễn Thị Ngọc Mai Biên tập viên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Ủy viên
   4 KS. Đào Thế Anh Chuyên viên phòng Đối Ngoại Ủy viên