STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 PGS.TS Nguyễn Văn Thư Hiệu trưởng Trưởng ban
2 PGS.TS Đồng Văn Hướng Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3 PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng Phó Hiệu trưởng Ủy viên
STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
        1. PGS.TS Đồng Văn Hướng Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
        2. PGS.TS Vũ Ngọc Bích Trưởng phòng KHCN, NC&PT Phó Trưởng ban
        3. PGS.TS Đặng Xuân Kiên Viện Trưởng viện Đào tạo sau đại học Ủy viên
        4. TS Nguyễn Thúy Hồng Vân Trưởng phòng Đối ngoại Ủy viên
        5. ThS. Nguyễn Hải Dương Bí thư Đoàn TNCS HCM Ủy viên
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
1 PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng ban
2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương Phó Trưởng ban
Khoa học hàng hải - Môi trường và bảo vệ môi trường
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
3 PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
4 TS. Phạm Thi Anh Phó trưởng tiểu ban
5 TS. Nguyễn Phước Quý Phong Ủy viên
6 TS. Nguyễn Xuân Thành Ủy viên
7 TS. Mai Thị Hải Hà Ủy viên
8 ThS. Phạm Ngọc Hà Thư ký tiểu ban
Kinh tế
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
9 PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
10 TS. Nguyễn Văn Khỏang Phó trưởng tiểu ban
11 TS. Phạm Thi Nga Ủy viên
12 TS. Trần Quang Phú Ủy viên
13 TS. Trần Thị Anh Tâm Ủy viên, Thư ký tiểu ban
Điện - Điện - Điện tử - Viễn thông - Công nghệ thông tin - Tự động hóa
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
14 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
15 TS. Lê Văn Quốc Anh Phó trưởng tiểu ban
16 TS. Võ Công Phuong Ủy viên
17 TS. Nguyễn Hữu Chân Thành Ủy viên
18 TS. Lê Quang Đức Ủy viên
19 TS. Trần Thiên Thanh Ủy viên
20 TS. Nguyễn Lương Anh Tuấn Thư ký tiểu ban
Kỹ thuật cơ khí động lực
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
21 PGS.TS. Phan Văn Quân Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
22 TS. Lê Văn Vang Phó trưởng tiểu ban
23 TS. Trần Văn Trung Ủy viên
24 TS. Hoàng Anh Tuấn Ủy viên
25 TS. Đỗ Hùng Chiến Ủy viên, Thư ký tiểu ban
Kỹ thuật xây dựng
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
26 PGS.TS. Vũ Trường Vũ Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
27 TS. Nguyễn Quốc Hiển Phó trưởng tiểu ban
28 TS. Phạm Tiến Cường Ủy viên
29 TS. Mai Lựu Ủy viên
30 TS. Vũ Hồng Nghiệp Ủy viên
31 TS. Vũ Văn Nghi Thư ký tiểu ban
Khoa học Tự nhiên và Xã hội - Khoa học Giáo dục
STT Thành viên Đơn vị Chức danh
32 TS. Vũ Ngọc Lanh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng tiểu ban
33 TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân Phó trưởng tiểu ban
34 TS. Vũ Thị Lan Anh Ủy viên
35 ThS. Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên
36 ThS. Hùynh Văn Tùng Ủy viên
37 ThS. Ngô Thị Thu Hoài Thư ký tiểu ban
  • ThS. Hoàng Thị Xuân
  • ThS. Vũ Hải Nam
  • CN. Nguyễn Thị Ngọc Mai
Địa chỉ: Phòng Khoa học công nghệ - Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A215, số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38 035 341

Email: hnkhcn2018@ut.edu.vn

Website: www.ut.edu.vn/home/hnkhcn2018

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 PGS.TS Đồng Văn Hướng Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Trưởng ban
2 PGS.TS Vũ Ngọc Bích Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Phó Trưởng ban
   4 CN. Nguyễn Thị Ngọc Mai Biên tập viên Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Ủy viên
   4 ThS. Vũ Hải Nam Chuyên viên phòng Đối Ngoại Ủy viên