THÔNG BÁO SỐ 1

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ IV (ngày 17/5/2018)

 

Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ IV của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức vào ngày 17/5/2018, nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường (18/5/1988 – 18/5/2018) và 55 năm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/1963-18/5/2018).

1. Mục tiêu hội nghị
Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ trong nhà trường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học thuật và công nghệ, kỹ thuật giữa nhà trường cùng các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Thành phần tham gia hội nghị
– Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực liên quan.
– Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hình thức tổ chức
– Trường sẽ tổ chức phiên toàn thể của Hội nghị vào sáng 17/5/2018 để tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ từ năm 2015 đến 2018 và các báo cáo mới (từ 08h30 đến 10h30).
-Hội nghị tại các tiểu ban ban chuyên ngành gồm các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster) sẽ tổ chức từ 10h30 đến 16h30 ngày 17/5/2018.
-Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ: Từ ngày 15/5/2018 – 17/5/2018, nhà trường sẽ tổ chức khu triển lãm trong khuôn viên trường để các đơn vị trong và ngoài trường trình bày các kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 2015 – 2018.

4. Các lĩnh vực
– Khoa học hàng hải – Môi trường và bảo vệ môi trường
– Kinh tế
– Điện – Điện tử – Viễn thông – Công nghệ thông tin – Tự động hóa
– Kỹ thuật cơ khí động lực
– Kỹ thuật xây dựng
– Khoa học Tự nhiên và Xã hội – Khoa học Giáo dục

5. Thủ tục nộp báo cáo
– Bản tóm tắt và toàn văn báo cáo được nộp trực tuyến trên website: https://easychair.org/conferences/?conf=hnkhcn2018ut
– Định dạng bài báo theo hướng dẫn, được tải về từ website hội nghị (file đính kèm).
– Ngôn ngữ viết bài và trình bày trong hội thảo: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

6. Công bố khoa học và các báo cáo tuyển chọn
– Các báo cáo khoa học tham dự hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện và đăng tải trên Kỷ yếu hội nghị (có chỉ số xuất bản ISBN).
– Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển sẽ hỗ trợ thủ tục các tác giả đăng tải bài báo toàn văn trên các tạp chí: Khoa học công nghệ Giao thông vận tải (ISSN: 1859-4263); Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG-Tp.HCM (ISSN: 1859-0128); Giao thông vận tải (ISSN:0866-7012) ; Khoa học Công nghệ hàng hải (ISSN: 1859-316X), …
– Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban thư ký hoặc tham khảo trên website hội nghị.

7. Lịch trình tổ chức Hội nghị dự kiến
– 28/2/2018: Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt;
– 31/3/2018: Hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn đăng trên kỉ yếu hội nghị;
– 16/4/2018: Ban tổ chức gửi chương trình và Giấy mời tham dự Hội nghị;
– 17/5/2018: Hội nghị phiên toàn thể và các phiên ở phân ban;

8. Ban Chỉ đạo
Trưởng ban
PGS.TS Nguyễn Văn Thư – Hiệu trưởng
Uỷ viên
PGS.TS Đồng Văn Hướng –  Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng – Phó Hiệu trưởng

9. Ban tổ chức
Trưởng ban
PGS.TS Đồng Văn Hướng Phó – Hiệu trưởng
Phó trưởng ban
PGS.TS Vũ Ngọc Bích – Trưởng phòng KHCN, NC&PT
Uỷ viên
PGS.TS Đặng Xuân Kiên Viện – Trưởng viện Đào tạo SĐH
TS Nguyễn Thúy Hồng Vân – Trưởng phòng Đối ngoại
ThS Nguyễn Hải Dương – Bí thư Đoàn TNCS HCM

10. Ban khoa học
Trưởng ban
PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng – Phó Hiệu trưởng
Phó trưởng ban
PGS.TS Nguyễn Hữu Khương – Trưởng bộ môn, khoa Điện – ĐTVT
Uỷ viên
Tiểu ban Khoa học hàng hải – Môi trường và bảo vệ môi trường
PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng – Trưởng tiểu ban
TS Phạm Thị Anh Phó – trưởng tiểu ban
TS Nguyễn Phước Quý Phong – Uỷ viên
TS Nguyễn Xuân Thành – Uỷ viên
TS Mai Thị Hải Hà – Uỷ viên
ThS.Phạm Ngọc Hà – Thư ký tiểu ban
 Tiểu ban Kinh tế
PGS.TS Hồ Thị Thu Hoà – Trưởng tiểu ban
TS Nguyễn Văn Khoảng – Phó trưởng tiểu ban
TS Phạm Thị Nga – Uỷ viên
TS Trần Quang Phú – Uỷ viên
TS Trần Thị Anh Tâm – Uỷ viên, Thư ký tiểu ban
 Tiểu ban Điện – Điện tử – Viễn thông – Công nghệ thông tin – Tự động hóa
PGS.TS.Đặng Xuân Kiên – Trưởng tiểu ban
TS.Lê Văn Quốc Anh – Phó trưởng tiểu ban
TS Võ Công Phương – Uỷ viên
TS Nguyễn Hữu Chân Thành – Uỷ viên
TS Lê Quang Đức – Uỷ viên
TS Trần Thiên Thanh – Uỷ viên
TS Nguyễn Lương Anh Tuấn – Thư ký tiểu ban
 Tiểu ban Kỹ thuật cơ khí động lực
PGS.TS Phan Văn Quân – Trưởng tiểu ban
TS Lê Văn Vang – Phó trưởng tiểu ban
TS Trần Văn Trung – Uỷ viên
TS Hoàng Anh Tuấn – Uỷ viên
TS Đỗ Hùng Chiến – Uỷ viên, Thư ký tiểu ban
 Tiểu ban Kỹ thuật xây dựng
PGS.TS Vũ Trường Vũ – Trưởng tiểu ban
TS Nguyễn Quốc Hiển – Phó trưởng tiểu ban
TS Phạm Tiến Cường – Uỷ viên
TS Mai Lựu – Uỷ viên
TS Vũ Hồng Nghiệp – Uỷ viên
TS Vũ Văn Nghi – Thư ký tiểu ban
 Tiểu ban Khoa học Tự nhiên và Xã hội – Khoa học Giáo dục
TS Vũ Ngọc Lanh – Trưởng tiểu ban
TS Nguyễn Thúy Hồng Vân – Phó trưởng tiểu ban
TS Vũ Thị Lan Anh – Uỷ viên
ThS Nguyễn Minh Tuấn – Uỷ viên
ThS Huỳnh Văn Tùng – Uỷ viên
ThS Ngô Thị thu Hoài – Thư ký tiểu ban

11. Ban thư ký
– ThS Hoàng Thị Xuân
– ThS Vũ Hải Nam
– CN Nguyễn Thị Ngọc Mai
Địa chỉ: Phòng Khoa học công nghệ – Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A202, số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: 848 38 035 341 Email: hnkhcn2018@ut.edu.vn
Website: www.khcn18.ut.edu.vn

12. Ban xuất bản
Trưởng ban
PGS.TS Đồng Văn Hướng Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT
Phó trưởng ban
PGS.TS Vũ Ngọc Bích Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT
Uỷ viên
CN Nguyễn Thị Ngọc Mai Biên tập viên Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT
ThS Vũ Hải Nam Chuyên viên phòng Đối ngoại
Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời giảng viên, các nhà nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng; các nhà khoa học công tác tại các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ, thành viên các hiệp hội nghề nghiệp có liên quan đến chủ đề của hội nghị ở trong và ngoài nước đăng ký, gửi bài và tham dự hội nghị.
Trân trọng thông báo.

KT.HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Đồng Văn Hướng

 

Leave us a Comment